minimumoon horeca

Minimumloon in de horeca 2024

In Nederland is het minimumloon in de horeca, net zoals in andere sectoren, iets dat door de overheid wordt vastgesteld. Dit loon is afhankelijk van hoe oud je bent. Elk jaar, op 1 januari en 1 juli, wordt dit minimumloon aangepast. Deze aanpassingen hangen samen met veranderingen in de economie en de waarde van geld (inflatie). Voor zowel werkgevers als werknemers in de horeca is het daarom belangrijk om deze aanpassingen goed in de gaten te houden. Zo zorg je ervoor dat je als werkgever de juiste lonen betaalt en dat je als werknemer ontvangt waar je recht op hebt.

Speciale regels onder CAO

Veel werknemers in de horeca vallen onder een CAO. Dit betekent dat er speciale afspraken kunnen zijn over het loon en de arbeidsvoorwaarden. Deze afspraken kunnen soms zorgen voor een hoger loon dan het wettelijk vastgestelde minimum.

Extra vergoedingen: fooien

In de horeca is het ook normaal dat werknemers fooien ontvangen. Deze fooien zijn een extraatje bovenop het salaris. Het is belangrijk om te weten dat deze fooien niet meetellen in de berekening van het minimumloon.

Veranderingen en actuele informatie

Het minimumloon verandert regelmatig. Voor de meest actuele informatie is het aan te raden om de officiële websites van de Nederlandse overheid of relevante arbeidsorganisaties te raadplegen.

Minimumuurloon vanaf 1 januari 2024: €13,27

Met ingang van 1 januari 2024 zal het wettelijk minimumloon (WML) met 3,74% stijgen. Dit is onderdeel van de standaard aanpassing die elke zes maanden plaatsvindt. Hierdoor komt het minimumuurloon op €13,27. Dit geldt voor alle sectoren, inclusief de horeca.

Loontabellen en CAO

In de horeca-cao staan specifieke regels over loon, opleiding en ervaring. Het is daarom belangrijk om ook de loontabellen in de CAO te raadplegen voor specifieke informatie over loon in de horecasector.

Voor de meest recente informatie over het minimumloon en de CAO in de horeca, kun je hier meer vinden.

Bijzondere stijging in de horeca

Voor de horecasector is er echter sprake van een grotere stijging dan het algemene percentage.

Uurloon op Basis van 36 uur:

Een belangrijke verandering vanaf 1 januari 2024 is dat het minimumuurloon berekend wordt alsof iedereen 36 uur per week werkt. Voorheen was het maandloon het uitgangspunt, waarbij het uurloon werd afgeleid op basis van het aantal gewerkte uren. Voor werknemers die 36 uur per week werken, betekende dit een hoger uurloon dan voor werknemers die 38 uur (wat gebruikelijk is in de horeca) werken. Vanaf 1 januari 2024 is het uurloon voor 36 uur de standaard, wat leidt tot een hogere stijging van het minimumuurloon in de horeca.